pátek 9. května 2014

Nová včelí známá

Když jsem před rokem celá divoká tápala v pojmech souš, mezistěna, dělničí a trubčí plod, něco někam vložit, nadstavit a podstavit, tak se mi dostalo pomoci, laskavé nadstandardní péče. Jsem moc ráda, že to letos můžu poslat dál a být pro tebe aspoň na telefonu, děvče, i když toho vím jen trochu.